"İlerlemenin Yolu Adım Atmaktır"
+90 ( 312 ) 433 29 90
+90 ( 312 ) 430 23 88

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dökümanı;
işyerinde oluşma riski bulunan patlamaların çalışanlara, çevreye ve işyerine en az zararla atlatılması, var ise patlama riskine alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, çalışma ortamıyla ilgili kuralların belirlenmesi için yapılan çalışmaların ve düzenlenen raporun genel adıdır. Esas olan patlama riski bulunan ortamlarda tehlikenin bertaraf edilerek sağlık ve güvenliğin sağlanmasıdır. ATEX 
 Fransızca “ATmosphéres EXplosives” kelimelerinin ilk hecelerinin birleşiminden oluşur. ATEX sertifikası parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılan ürünlerin taşıması gerektiği özellikleri barındırdığı anlamına gelen ve bu tür ürünlerin imal edildiği işletmelerin bu kategoride yetkili olduğunu gösteren belgedir.

Patlamadan Korunma Dökümanı Kimler için Hazırlanır;


Kısa adıyla PKD olan Patlamadan Korunma Dökümanı 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan tüm işyerlerinin PKD hazırlamaları kanunen zorunludur.

Bu yönetmeliğe göre yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu tüm alanlarda patlayıcı alan ZONE (BÖLGE) hesabının yapılması gerekmektedir.

Toz Patlamalarında ZONE  20-21-22 olarak
Gaz Patlamalarında ZONE 0-1-2 olarak bölgeler belirlenir.

Gerekli hesaplamalar yapılarak bölgesel önlemler belirlenir ve rapor olarak işverene sunulur.