"İlerlemenin Yolu Adım Atmaktır"
+90 ( 312 ) 433 29 90
+90 ( 312 ) 430 23 88

Misyon

              Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, çalışma hayatının öncelikli ilk şartı olmasının yanı sıra, tüm işveren ve çalışan bireylerin ortak sorumluluğudur. Sosyal Güvenlik Kurumunun 2010 yılı istatistikleri İş Sağlığı ve Güvenliği açısından değerlendirildiğinde, 1.325.749 faal işyerinde 10.030.810 çalışanın istihdam edildiği, 62.903 iş kazası ile 533 meslek hastalığı vakasının meydana geldiği ve 1.454 çalışanın hayatını kaybettiği saptanmıştır. Buna bağlı olarak da, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda kaybedilen iş günü sayısı 1.516.024, sürekli iş göremez hale gelen çalışan sayısı ise 2.085’dir. Maddi kayıplar telafi edilebilse de, kaybedilen yaşamların telafisi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirler, bir maliyet olarak değil, işyerlerinin daha huzurlu ve güvenli, çalışanların ise daha mutlu ve verimli olabilmesi için öncelik olarak benimsenmelidir.

Besides establishing a healthy and safe working environment being the primary condition of work life, it is also common responsibility of all employers and working individuals. When Social Security Institution 2010 statistics are examined, it is found out that 10,030,810 employees have been employed, 62,903 occupational accidents and 533 occupational diseases have occurred and 1,454 employees have deceased in 1,325,749 active workplaces. Depending on such information, the number of working days lost is 1,516,024; the number of the employees who have become disabled is 2,085. Even though it is possible to remedy pecuniary damages, it is impossible to remedy lost lives. Therefore, the measures which should be taken for occupational health and safety should be embraced as a priority for the workplaces to be more peaceful and safe and for the employees to be more happy and productive but not as a cost item.