"İlerlemenin Yolu Adım Atmaktır"
+90 ( 312 ) 433 29 90
+90 ( 362 ) 432 03 04
MEVZUATLAR
Geri

GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
16 Mart 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29655
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde geçen “28/2/2016” ibaresi “28/2/2017” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-18/2/2015-29271)
İmar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, bu Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar,(Değişik ibare:RG-16/3/2016-29655)  28/2/2017 tarihine kadar eksik belgeleri ibraz ederler.