"İlerlemenin Yolu Adım Atmaktır"
+90 ( 312 ) 433 29 90
+90 ( 312 ) 430 23 88

Mühendislik Hizmetleri

İş Sağlığı İş Güvenliği Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri

Ortam Gürültü Ölçümleri

Ortam Zehirli Madde Ölçümleri

Ortam Aydınlatma Ölçümleri

Ortam Toz Ölçümleri ( PM1, PM2.5, PM10)

Ortam VOC Ölçümleri

Ortam Ölçümlerinin Haritalanması

Termal Konfor Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ölçümleri (İşçi Sağlığı Ölçümleri)

Gürültü Maruziyeti Ölçümleri

Toz Maruziyeti Ölçümleri