"İlerlemenin Yolu Adım Atmaktır"
+90 ( 312 ) 433 29 90
+90 ( 312 ) 430 23 88

Hakkımızda

             "İlerlemenin Yolu Adım Atmaktır"
              Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, çalışma hayatının öncelikli ilk şartı olmasının yanı sıra, tüm işveren ve çalışan bireylerin ortak sorumluluğudur. Sosyal Güvenlik Kurumunun 2010 yılı istatistikleri İş Sağlığı ve Güvenliği açısından değerlendirildiğinde, 1.325.749 faal işyerinde 10.030.810 çalışanın istihdam edildiği, 62.903 iş kazası ile 533 meslek hastalığı vakasının meydana geldiği ve 1.454 çalışanın hayatını kaybettiği saptanmıştır. Buna bağlı olarak da, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda kaybedilen iş günü sayısı 1.516.024, sürekli iş göremez hale gelen çalışan sayısı ise 2.085’dir. Maddi kayıplar telafi edilebilse de, kaybedilen yaşamların telafisi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirler, bir maliyet olarak değil, işyerlerinin daha huzurlu ve güvenli, çalışanların ise daha mutlu ve verimli olabilmesi için öncelik olarak benimsenmelidir.
Ataç Grup olarak bizler de bu bilinç ile hareket etmekte olup, Türkiye genelinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri, İlk Yardım Eğitimleri, İç Ortam Maruziyet Ölçümleri, İş Sağılığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı Radyoloji ve Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri alanlarında, 7 yıldır hizmet vermekteyiz.
Firmamız; ilk günkü kurumsal çizgisinden ödün vermeden, nitelikli ve alanında uzman 50 kişiyi aşkın profesyonel kadrosuyla, gerekli tüm ekipmana sahip, çözüm odaklı çalışma prensibini benimsemiş, sürekli kendini yenileyen AR-GE çalışmaları neticesinde, kaliteli ve etkin hizmetler üretmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yeterlilik belgelerine sahip olan kuruluşumuz, sektörün öncü ve lider firmaları arasında yer alan bir şirketler grubudur.
İLETİŞİM
 
  OSGB - Sağlık Birimi : Tuna Caddesi No: 18/B Kızılay–Çankaya / ANKARA TEL: 0312 433 29 90
  
"The way to progress is to take a step forward."
Besides establishing a healthy and safe working environment being the primary condition of work life, it is also common responsibility of all employers and working individuals. When Social Security Institution 2010 statistics are examined, it is found out that 10,030,810 employees have been employed, 62,903 occupational accidents and 533 occupational diseases have occurred and 1,454 employees have deceased in 1,325,749 active workplaces. Depending on such information, the number of working days lost is 1,516,024; the number of the employees who have become disabled is 2,085. Even though it is possible to remedy pecuniary damages, it is impossible to remedy lost lives. Therefore, the measures which should be taken for occupational health and safety should be embraced as a priority for the workplaces to be more peaceful and safe and for the employees to be more happy and productive but not as a cost item.
We, as AtaçGrup, are acting with this awareness and rendering services for 7 years in the fields of Common Health Safety Unit Services, First Aid Services, Internal Environment Exposure Measurements, Occupational Health and Safety Consultancy Services, Radiology and Microbiology Laboratory Services approved by the Ministry of Health throughout Turkey under 6331 No Labour Health and Safety Code.
Our company produces quality and efficient services along with its professional staff of more than 50 employees who are qualified and specialist in their fields, as result of its R&D activities which have all required equipment, which embraced solution focused working principle, which continuously renews itself without sacrificing its corporate understanding from the very beginning. Our Corporation, which holds competency certificates issued by the Ministry of Labour and Social Security Occupational Health and Safety General Directorate, the Ministry of Health Basic Health Services General Directorate is a group of companies which is amongst pioneering and leading companies in the sector.
ADDRES

 OSGB – Health Unit :Tuna Str. No: 18/B Kızılay–Çankaya/ ANKARA TEL: 0312 433 29 90